Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöarbetet är en del av vårt dagliga arbete som syftar till att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs, och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Arbetet är att riskbedöma, undersöka och samt årligen följa upp arbetsmiljöarbetet. Detta skall vara integrerat i ledningsarbetet, i våra projekt och i serviceverksamheten och är en del av ledningens genomgång.

Våra riktlinjer

Vår målsättning inom arbetsmiljön är att vi ska:

Kontakta oss