Etik i HM Allbygg

I HM Allbygg ska vi ta ett etiskt ansvar. Att agera etiskt ska vara en av  våra grundläggande värderingar Vi vill konkurrera med andra företag på sunda villkor och förväntar oss att företagets medarbetare, leverantörer och underentreprenader arbetar på samma sätt och omedelbart vidtar åtgärder om annat beteende skulle förekomma. Kontakt med myndigheter och samarbetspartners skall ske korrekt. Vi behandlar alla i vår omgivning lika, med respekt och omtanke. HM Allbygg  förutsätter full lojalitet och diskretion hos sina anställda när det gäller att slå vakt om företagets tillgångar i form av tekniskt, kommersiellt och annat kunnande samt hindra spridning till obehöriga som kan komma att skada bolaget och/eller dess anställda.

Våra riktlinjer

Vår målsättning inom etik är att vi ska:

Kontakta oss